Školení

Počítačové kurzy
Pořádáme počítačové kurzy z nejrůznějších oborů. Podle odbornosti kurzu jej zajistíme buď vlastními silami nebo pomocí odborných lektorů externistů.

Konzultace
Konzultace je určena k řešení samostatných témat, pro intenzivní kondiční opakování práce s aplikacemi nebo pro získání průřezových znalostí, potřebných pro plnění specifických pracovních úkolů.
Konzultace je určena pro 1–2 účastníky, lze ji realizovat v našich konzultačních místnostech nebo přímo u klienta.
Konzultace doporučujeme například v těchto situacích:
* nedostatek času
* speciální problematika pro malé skupiny
* ověření či výuka konkrétního okruhu témat
* osvěžení déle nepoužívaných znalostí – Refresh Up
* příprava před přijímacím pohovorem, certifikačními testy nebo jiným typem prověřování znalostí
* individuální příprava manažerů
* nutnost řešení problémových situací prostřednictvím telefonické nebo e-mailové podpory

E-learning
Vytváření e-learningových kurzů a materiálů na přání zákazníka.