Počítačové sítě

Pro malé a střední firmy dodáváme a spravujeme síťová řešení. Jde nám zejména o kompletní a plnohodnotné využití všech dostupných funkcionalit pro komfortní práci a fungování zákazníka. Na základě potřeby a způsobu fungování firmy navrhneme a nastavíme celou infrastrukturu.
Řešení
Funkcionality: Vysoký stupeň bezpečnosti kombinací více vrstev ochrany, propojení poboček, vzdálená správa, omezení pohybu uživatelů v rizikových částech webu a jejich ochrana. Možnost vzdálené práce uživatelů na emailu a sdílených firemních složkách. Přístup na email a kalendář z PDA, Smartphone. Sdílení kalendářů a poštovních schránek, zrcadlení dat stanic na serveru atd.

Dokumentace systému (pro Váš přehled), Vnitřní směrnice pro IT, SW a HW passport pro uživatele (odpovědnost za svěřené prostředky), Přehledný a jednoduchý manuál pro pohodlné využití výše zmíněných funkcí každému uživateli krok za krokem.

Řešení nastavíme v kontextu Vámi užívaných aplikací třetích stran včetně koordinace jejich součinnosti.

Servery
Serverovou techniku dodáváme vysoce spolehlivé značkové servery HP, FS, Dell a IBM.

Bezpečnost
Řešíme za kombinací produktů a nástrojů od společností Zyxell, Cisco, APC a Symantec, Eset.

Na základě Vašich potřeb, navrhneme a zrealizujeme architekturu vnější a vnitřní bezpečnosti.